Lamppujen ja valaisimien tukkukauppaa sekä valaistussuunnittelua yli 20 vuoden kokemuksella

Tuotteet valaistukseen

Olemme luoneet kat­ta­van tuote­va­likoiman laadukkaista ja alansa kehi­tyk­sen kär­jessä ole­vista tuot­teista. Huolel­la valit­tu­jen tuote­toimit­ta­jien avul­la tar­joamme sin­ulle vain paras­ta. Kaut­tamme saat kaiken tarvit­ta­van niin julk­isten tilo­jen kuin myymälöi­denkin valais­tuk­seen. Voit tutus­tua tuot­teisi­in tarkem­min valmis­ta­jien sivuil­ta.

Toim­imme LIVAL -myymälä­valaisimien jälleen­myyjänä Pohjois-Suomen alueel­la.

Valais­tus­tuot­tei­den lisäk­si löy­dät meiltä myös paris­tot, sulak­keet, viemäri­navau­saineet, lam­punkan­taöljyt ja jään­su­la­tu­saineet.

Loistavalla ammattitaidolla valoa tilaan kuin tilaan.

 

Yksilöllinen valaistussuunnittelu

Ideoimme ja suun­nit­telemme liiketi­lasi valais­tuk­sen sin­un toivei­den, tarpei­den ja tilan vaa­timusten mukaisek­si. Oli­pa kyseessä täysin uudet liiketi­lat tai nyky­is­ten tilo­jen valais­tus kaipaa uud­is­tamista, me palvelemme sin­ua ammat­ti­taidol­la!

Monipuolinen lamppu- ja

valaisintuotteiden tukkukauppa

Valikoimis­tamme löy­dät lam­put ja valaisimet ammat­tikäyt­töön, paris­tot ja sulak­keet sekä kiin­teistön­hoito­tuot­teet.

Luotettava toimitus- ja asennuspalvelu

Kokon­ais­palvelu­umme kuu­lu­vat valaisimien, lamp­pu­jen ja vir­takisko­jen toim­i­tus tiloi­hisi suun­nitel­man mukaises­ti.

Oulun alueel­la kaut­tamme saat myös sähkö­työt tarvit­taes­sa.

Lamppu ja valaisintuotteiden tukkukauppa, valaisinsuunnittelu

Tutustu erityyppisiin työkohteisiimme

Oulun Lamppu Tiimi Oy Facebookissa:

Lataa lisää

Tietoa yrityksestämme

Lamp­pu Tii­mi Oy on vuon­na 1996 perustet­tu lamp­pu­jen ja valaisimien tukkukaup­paan erikois­tunut yri­tys. Koti­paikkamme on Oulu, mut­ta toim­imme koko Suomen alueel­la.

Toim­intamme perus­tana ovat laadukkaat tuot­teet sekä henkilöko­htainen ja ammat­ti­taitoinen asi­akas­palvelu.

myymälävalaistus

Yhteystiedot

Otathan yhteyttä! Kerromme mielellämmme lisää tuotteistamme.

Oulun Lamp­pu Tii­mi Oy

Y-tun­nus: 1527401–2
Herukkao­jantie 39
90820 Kel­lo
posti@lampputiimi.com

Myymälä­valais­tus ja suun­nit­telu

Arja Hyrynkan­gas
p. 0400 — 589358
arja.hyrynkangas@lampputiimi.com

Teol­lisu­us­myyn­ti

Jari Hyrynkan­gas
p. 0400 — 325150
jari.hyrynkangas@lampputiimi.com

Yrittajat Jasenyritys 2017